Srušeni most na Neretvi

  Srušeni most na Neretvi

  Bitka za ranjenike na Neretvi bila je bitka za spas preko 4.000 ranjenika koju su vodile i dobile partizanske jedinice, krajem februaru 1943. godine u potpunom okruženju u dolini rijeke Neretve i prozorske kotline. Originalnom varkom je zavaran i nadmudren tako iskusan protivnik. Po humanosti da se istraje i Titovoj strateškoj zamisli, ova bitka je ušla u sve vojne udžbenike svijeta. Naime, tada je Josip Broz Tito, komadant partizanskih snaga, da bi zaveo neprijatelja naredio rušenje mostova. Tada je srušeno 5 mostova.

  U blizini srušenog mosta, koji je simbol sjećanja na bitku za ranjenike na Neretvi, nalazi se Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ koji je otvoren 12.11.1978. godine, u povodu obilježavanja 35. godišnjice Bitke na Neretvi.

  Pored izložbenog prostora u zgradi Muzeja se nalazi: hol i mala dvorana za povremene izložbe, velika dvorana sa 500 mjesta i biblioteka sa čitaonicom. Kratkom šetnjom kroz muzej doći ćete do jablaničke etno kuće, od kamena osvjetljene fenjerima. U ovom sklopu koji odiše tradicijom možete vidjeti razboj na kome su žene tkale, bešiku, siniju, dubak, ognjište i slično. Prikupljen je veliki broj eksponata, drvena kola, kao i model konja da bi se pobliže objasnio prijevoz ranjenika, kao i makete aviona.

  Muzej “Bitka za
  ranjenike na Neretvi”

  ADRESA:
  Ulica Bitka za ranjenike bb
  88420 Jablanica

  Telefon/Fax:
  00387 36 752-705