Kompanija Filip Moris najpoželjniji poslodavac u BiH

    Kompanija Filip Moris BiH izabrana je, glasovima građana BiH, za jednog od najpoželjnijih poslodavaca u Bosni i Hercegovini.  U tromjesečnom istraživanju koje je sproveo portal Posao.ba, a koje je obuhvatilo gotovo 19.000 osoba, ocjenjivan je rad preko 400 kompanija.

    Kriterijum na osnovu kojeg je ovaj ugledni portal uvrstio kompaniju Filip Moris BiH na listu najpoželjnijih poslodavaca je lična percepcija ispitanika o tome koliko je određena kompanija ulagala u upravljanje ljudskim potencijalima, odnos prema uposlenicima, kao i imidž kompanije u javnosti.

    “Philip Morris u Bosni i Hercegovini nudi šanse za razvoj karijere i omogućava svojim zaposlenima da razvijaju vještine u otvorenom i raznovrsnom okruženju, kao i da se dodatno usavršavaju u onome u čemu su najbolji. Zato sam ponosan što smo dobili ovo priznanje kao dokaz kvalitetnog  radnog okruženja koje smo uspjeli da kreiramo na lokalnom nivou, a koje je potpuno uporedivo s uslovima rada u filijalama Philip Morrisa na mnogo razvijenijim evropskim i svjetskim tržištima’’, izjavio je Aber Babić, menadžer finanisja kompanije Filip Moris BiH.

    Ovo priznanje samo je jedan od pokazatelja da velike međunarodne kompanije poput Filip Morisa u našu zemlju donose visoke standarde i dobre prakse koje značajno unapređuju poslovnu klimu na našem tržištu.

    Kompanija Filip Moris BiH posluje u sklopu grupacije Filip Moris International, najveće duhanske kompanije na svijetu. Trenutno posluje u 180 zamalja osiguravajući posao za preko 80.000 osoba.