GTM u organizaciji DZT-a u Vizbadenu: Snažan nastup njemačke turističke industrije

  GTM u organizaciji DZT-a u Vizbadenu: Snažan nastup njemačke turističke industrije

  Turistička organizacija Njemačke (DZT) je organizovanjem 45-og po redu GTM-a, najvažnijeg prodajnog događaja za njemački dolazni turizam, upisala još jedno uspješno poglavlje u historiju GTM-a.

  O ovome svjedoči i anketa koju je DZT sprovela po završetku dvodnevnog workshopa u kojoj su njemački ponuđači iz oblasti turizma imali priliku da daju svoju ocijenu događaja. Anketa je pokazala da je 18% njih prvi put prezentovalo svoju ponudu na GTM-u, 81% je učestvovalo makar po drugi put dok je preko 38% ponuđača učestvovalo više od 10 puta. Ocjena samog događaja je još bolja nego prethodne godine: 98% ponuđača je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno svojim učešćem (naspram prošlogodišnjih 94%); 94% se izjasnilo da želi da učestvuje i iduće godine; 85% je ocijenilo GTM kao dobru ili veoma dobru platformu za sklapanje novih poslova; 80% je ostvarilo makar 6 novih kontakata sa KAM menadžerima – od kojih je preko polovine pridobilo više od 10 novih kontakata.

  Na 45. GTM-u koji je održan u periodu od 12. do 14. maja 2019. u Vizbadenu učestvovalo je više od 500 profesionalaca industrije turizma iz cijelog svijeta kao i stručni novinari iz svih emitivnih tržišta. Tokom edukativnog programa Turistička organizacija Njemačke i njeni partneri su gostima iz cijelog sveta pružili informacije o novim trendovima, razvoju i turističkim ponudama Njemačke. Oko tri stotine predstavnika iz oblasti hotelijerstva, transporta, agencije za dolazni turizam i lokalnih i regionalnih turističkih organizacija su tokom dvodnevnog workshopa organizovanom u RheinMein Kongresnom Centru prezentovali širok dijapazon i kvalitet svojih ponuda stručnoj publici iz cijelog svijeta. Tom prilikom je, korišćenjem networking tool-a zakazano čak 18.000 termina za sastanke.

  Učesnici su ove godine naročito pohvalili plan, program i organizaciju događaja a pozitivne utiske su ostavili i organizovani obilasci Vizbadena, kao i upotreba javnog prevoza u svrhu očuvanja životne sredine.

  Petra Hedorfer, predsjednica upravnog odbora Turističke organizacije Njemačke, je zaključila: „Ovogodišnji GTM je još jedan u nizu pokazatelja o tome koliko menadžeri turističke industrije iz cijelog svijeta cijene i poštuju spregu efikasne organizacije sa jedne, i ličnog kontakta sa druge strane. Zahvaljujem se odgovornim licima grada Vizbadena, organizacionom timu Wiesbaden Marketing GmbH i HA Hessen Agentur GmbH kao i svima ostalima koji su učestvovali, na zaista profesionalnoj organizaciji. Oni su partnerima Njemačke turističke organizacije pružili odličan okvir za uspješno poslovanje.“

  Martin Michel, generalni direktor kompanije Wiesbaden Marketing GmbH, dodaje: „Mi smo, u tome što smo bili domaćin GTM-a, vidjeli veilku šansu da naš grad direktno predstavimo donosiocima odluka u turističkoj industriji. Sigurni smo da će ovogodišnji GTM dati jasne podstreke i doprinose u pozicioniranju Vizbadena kao grad kulture koji treba da bude upisan kao destinacija na mapi internacionalnog tržišta.“

  Organizacija savremenih događaja:

  Komunikacija na social media kanalima i Green Event

  I ove godine je, sa ciljem da prezentuje događaj što širem auditorijumu, Turistička organizacija Njemačke u svoju komunikaciju uključila social media kanale, kao na primer Twitter sa hashtag-om #gtm2019. GTM se od 2012. godine realizuje kao Green Event, pa se i ovog puta vodilo računa o aspektima ekološke održivosti. To, na primjer, uključuje podršku učesnicima u organizovanju svog prevoza na ekološki prihvatljiv način (na primjer vozom), organizaciju keteringa iz regionalnih izvora, prestanak korišćenja posuđa za jednokratnu upotrebu i uključivanje javnog prevoza u organizaciju događaja.

  Uručivanje pehara

  Završetak GTM-a obilježava jedna lijepa tradicija. Naime, grad domaćin predaje GTM pehar svom nasledniku – destinaciji koja će iduće godine biti domaćin, što je ovog puta savezna pokrajina Meklenburg – Zapadna Pomerania, gde će se, u gradovima Rostok i Šverin održati GTM 2020. u periodu od 10. do 12. maja.