4 dana besplatnog skijanja na Pohorju za vlasnike sezonskih ski karata sa...

    4 dana besplatnog skijanja na Pohorju za vlasnike sezonskih ski karata sa Jahorine

    Olimpijski centar “Jahorina”  je potpisao sporazum  sa javnim preduzećem Marprom i  turističkom agencijom Martura iz Maribora kojim se definiše mogućnost korištenja sezonskih ski karata u slovenačkom ski centru Pohorje.

    20
    Svi vlasnici sezonskih ski karata kupljenih u Olimpijskom centru Jahorina za zimsku sezonu 2016/17 imaju pravo na 4 uzastopna dana besplatnog skijanja u ski centru Pohorje.

    Preduslov za sticanje prava na besplatno skijanje na Pohorju je pokazivanje sezonske ski karte i rezervacija smještaja na Pohorju isključivo preko turističke agencije Martura d.o.o.