Beč ima novu Smart City strategiju

    Beč ima novu Smart City strategiju

    Bečka Smart City strategija je sveobuhvatan lokalni odgovor na izazove sa kojima se čovječanstvo trenutno suočava.

    Okvirna strategija, čije je ispunjenje predviđeno za 2030. godinu je na sjednici gradskog vijeća prije nekoliko dana aktualizirana i prilagođena trenutnim izazovima. Strategija nudi odgovor na trenutnu klimatsku krizu koja je zahvatila cijeli svijet. Plan bečke gradske uprave je do 2030. prepoloviti emisiju stakleničkih gasova a do 2050. godine je po glavi stanovnika smanjiti za čak 85 %. Osim toga i ekološki otisak po glavi stanovnika bi do 2030. trebao biti smanjen za jednu trećinu, tj. za polovinu do 2050. godine.

    Različita tematska područja nove bečke okvirne strategije počevši od energetike, preko mobilnosti, do obrazovanja i istraživanja usklađena su s ciljevima „UN Programa održivog razvoja do 2030“. Ovih 65 konkretnih pojedinačnih ciljeva će se postepeno realizovati do 2030. i 2050. i biće predmet stalnog i transparentnog monitoringa. Više informacija o konkretnim ciljevima i projektima u sklopu Smart City strategije Grada Beča se može naći na: www.smartcity.wien.