Bjelašnica – cjenovnik ski karata sezona 2016 – 2017

  Bjelašnica – cjenovnik ski karata sezona 2016 – 2017

  Cjenovnik ski karata za Ski centar Bjelašnica – Igman za zimsku sezonu 2016 / 2017

  dsc00074

  ŽIČARE

  Pojedinačna karta …………………………………………..5,00 KM

  Dnevna karta Ponedeljak-Petak (9:00-16:00 h)……….30,00 KM

  Dnevna karta Subota-Nedelja (9:00-16:00 h)…………35,00 KM

  Dnevna za grupe 10+ Pon-Pet (9:00-16:00 h)…… ….25,00 KM

  Dnevna karta grupe 10 + Sub-Ned (9:00-16:00 h)….30,00 KM

  Dvosatna dnevna karta…………………………………….15,00 KM

  Trosatna dnevna karta……………………………………..18,00 KM

  Četverosatna dnevna karta………………………………..24,00 KM

  Dječija dnevna karta Pon-Pet (9:00-16:00 h)………… 21,00 KM

  Dječija dnevna karta Sub-Ned (9:00-16:00 h) ……… 25,00 KM

  Dvosatna dječija karta……………………………………..13,00 KM

  Trosatna dječija karta………………………………………15,00 KM

  Četverosatna dječija karta…………………………………19,00 KM

  Dvodnevna karta……………………………………………60,00 KM

  Trodnevna karta…………………………………………….90,00 KM

  Sedmodnevna karta………………………………………180,00 KM

  Desetodnevna karta………………………………………220,00 KM

  Dječija dvodnevna karta…………………………………..42,00 KM

  Dječija trodnevna karta ………………………………….60,00 KM

  Dječija sedmodnevna karta…………………………….120,00 KM

  Dječija desetodnevna karta…………………………… 160,00 KM

  Petodnevna karta/od sezone……………………………150,00 KM

  Desetodnevna karta/od sezone ……………………… 250,00 KM

  Stotinu tačaka

  (trosjed i kotlovi 3 poena, dvosjed 2 i žičare 1 poen)..100,00 KM

   

   

  ŽIČARE I LIFTOVI (SEZONSKE KARTE)

  Sezonska karta sa fotografijom ……………………….690,00 KM

  Familijarna sezonska karta sa fotografijom

  (djeca do 12 godina) …………………………………………345,00 KM

  Talon za sezonsku kartu (u slučaju gubitka) …………… 5,00 KM

   

  NOĆNO SKIJANJE (od 18:30 – 21:00)……………….20,00 KM

  Noćno skijanje nije uključeno u sezonsku kartu

  U Cijenu je uračunat PDV.