Deransko jezero

    Deransko jezero

    Deransko jezero se nalazi u južnoj Hercegovini, u prostoru Hutovog blata. Formirano je u kraškom polju drenažnog sistema njegove pritoke Krupe koja istječe iz jezera i uliva se u Neretvu kod sela Dračeva. U slučaju porasta vodostaja Neretve, mijenja tok i teče natrag prema jezeru.

    Gornje Hutovo ili Deransko jezero je još uvjek prirodna cjelina. Pored ovog jezera koje je najveće u Gornjem Hutovu nalaze se još Škrka, Jelim, Drijen i jezero Orah. Jezera su međusobno povezana rijekom Krupom, koja se u Neretvu uljeva kod Gabele.

    Površina Deranskog jezera iznosi oko 5km, a vodu prima od izvora koji se nalaze na njegovim istočnim i sjeveroistočnim rubovima. U vrijeme padavina Deransko jezero se znatno poveća. U sušnom periodu voda se toliko povuče da se Deranskom jezeru formira niz manjih jezera koja su međusobno povezana kanalima.

    Anja Tolić, Furaj.ba