Do džamije Kušlat uskoro će se lakše dolaziti kamenim stepenicama

  Do džamije Kušlat uskoro će se lakše dolaziti kamenim stepenicama

  Na 450 metara dužine s visinskom razlikom od 150 metara grade se kamene stepenice koje će biti najlakši i najkraći put do Kušlat džamije sa glavne ceste Konjević Polje – Zvornik.

  Do sada su stepenice urađene na dužini od 250 metara kroz šumsku trasu i do oktobra je planiran završetak preostalog dijela stepeništa.

  Gradi se i više potpornih zidova, a u planu je postavljanje klupa, ograde i rasvjete na stepeništu.

  Ukupna dužina staze do Kušlat džamije je 734 metra, a dio od 284 metra će se prelaziti postojećim stepenicama koje su uklesane u kamenu u vrijeme gradnje džamije u 15 stoljeću.

  Zato što jedan članak nije dovoljan…

  KUŠLAT JE MJESTO NA KOJE SVI TREBAJU DOĆI

  KUŠLAT: I LEGENDA I STVARNOST JEDNAKO OČARAVAJU