Dostignuća stoljeća BiH na svjetskoj izložbi u Parizu 1901. godine

  Dostignuća stoljeća BiH na svjetskoj izložbi u Parizu 1901. godine

  Te davne 1901. godine na svjetskoj izložbi održanoj u Parizu učestvovala je i Bosna i Hercegovina predstavljajući svoju kulturu i dostignuća stoljeća u jednom od paviljona.

  Foto: Facebook

  „Bosna i Hercegovina na svjetskoj izložbi u Parizu. Donosimo nekoliko slika sa te svjetske izložbe, u kojoj je i naša po kulturi mlada Bosna i Hercegovina pristala uz svjetske velikane pokazavši svemu svijetu kakva blaga i ljepote skriva u sebi i šta je za dvadestak godina priredila sebi na kulturnom polju. I u Parizu je naš domaći umjetni obrt privlačio živahan interes gledalaca i polučio lijepe posjete. A koliko je priznanja stekla naša bosanskohercegovačka izložba ondje, to dokazuje ta činjenica, da je skoro svak izložitelj iz Bosne i Hercegovine polučio priznanje i nagradu od vrhovne komisije za ocjenu“, objavljeno je u Kalendare „Bošnjak“ iz 1901. godine koji se čuva u Biblioteci Historijskog arhiva Sarajevo.

  Paviljon BiH

  Svjetska izložba u Parizu bila je jubilarna, a trajala je od 15. aprila do 12. novembra 1900. godine. Trebala je da pokaže sva dostignuća proteklog stoljeća i najavi nova, a posjetilo ju je više od 50 miliona ljudi. Arhitekta Karl Panek je projektovao bosanski paviljon koji je oslikavao specifične faze u kulturnom razvoju zemlje. Čuveni umjetnik, glavni predstavnik „Art Nouveaua“ Alphonse Mucha učestvovao je također u kreiranju bosanskog paviljona, a napravio je i promotivni plakat za bosansku izložbu.

  Pogledajte kako se BiH predstavila na toj izložbi u fotogaleriji Historijskog arhiva Sarajevo: