Građani BiH sada mogu biti državljani i ove, i neke druge zemlje

  Građani BiH sada mogu biti državljani i ove, i neke druge zemlje

  Suštinska poruka u okviru ovog zakona je da se državljani BiH ne moraju više odricati svog državljanstva da bi ostvarili svoje pravo na državljanstvo druge zemlje.

  Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH je na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH.Predsjedavajući Zastupničkog doma PSBiH Denis Bećirović je, tijekom diskusije, kazao da je ovo jedan od krucijalnih zakona za sve državljane BiH, sve njezine građane i sve njezine narode.”Da je to tako ilustruju i sljedeći podaci. Samo u tijeku 2012. godine bez bh. državljanstva je ostalo, odnosno odreklo se ukupno 3.489 osoba. Do lipnja 2013. godine bez bh. državljanstva je ostalo 1.490 osoba. Ukupno do svibnja 2012. godine bh. državljanstva su se odrekle 54.454 osobe. Prema svim procjenama, milijun građana BiH je koji bi bili primorani da se odreknu državljanstva BiH da nema ovakvog jednog zakonskog rješenja”, kazao je Bećirović.

  Prema njegovim riječima, suštinska poruka u okviru ovog zakona je da se državljani BiH ne moraju više odricati svog državljanstva da bi ostvarili svoje pravo na državljanstvo druge zemlje.Zastupnik SDA Šefik Džaferović je kazao da ovaj zakon rješava pitanje člana 17. i člana 39.

  “Riješio je to i Ustavni sud, stavio je on sam van snage ove članove, ali evo trebamo i mi staviti van snage. To je u redu. Poziva se na implementaciju presude Ustavnog suda, a onda dodaje čitav jedan set pitanja u ovaj zakon koja nije tražio Ustavni sud. Cijenim da je potrebno da i o tim pitanjima u BiH raspravljamo, ali ovo nije procedura po kojoj se o ovim pitanjima raspravlja. Ova pitanja zahtijevaju jednu normalnu proceduru”, kazao je Džaferović.

  Vijeće ministara BiH je jučer utvrdio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH. Kako su naveli iz Vijeća ministara BiH, utvrđen je s ciljem implementacije Odluke Ustavnog suda BiH i u određenim slučajevima olakšavanja sticanja bh. državljanstva i skladu s Europskom konvencijom o državljanstvu.

  Dopunama zakona precizirano je da dijete koje je rođeno u inozemstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH, u trenutku njegovog rođenja stiče državljanstvo bh. porijeklom, pod uvjetom da do navršene 23. godine starosti podnese prijavu nadležnom organu BiH.

  Prema izmjenama, boravak u BiH kao uvjet za sticanje državljanstva BiH naturalizacijom s dosadašnjih 13 godina smanjuje se na osam godina.

  Istovremeno se osobama kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, otpustom ili po sili zakona omogućava dobijanje državljanstva BiH ako imaju odobreni privremeni boravak na teritoriji BiH najmanje posljednju godinu prije podnošenja zahtjeva ili stalni boravak. Ova izmjena važna je posebno zbog činjenice da BiH, zbog odbijanja drugih država, nikada nije zaključila ugovore o dvojnom državljanstvu sa značajnim brojem država u kojima živi veliki broj naših građana. Takođe je brisan član 18. osnovnog zakona o gubitku državljanstva po sili zakona sticanjem državljanstva druge države, kako bi se otklonila opasnost za bh. državljane koji su stekli ili stječu državljanstvo druge države.

  Kako bi se onemogućilo da bh. državljanstvo dobiju kriminalci, ratni zločinci ili teroristi, dopunama Zakona propisano je da stranac za dobijanje bh. državljanstva mora predočiti dokaze da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, osim u slučajevima kada se taj dokaz ne može razumno zahtijevati (npr. apatridi), da ne predstavlja prijetnju po sigurnost BiH, da ima osiguran izvor prihoda za vlastito izdržavanje, da je izmirio sve poreske, odnosno financijske obaveze, da mora potpisati izjavu da prihvata ustavni poredak BiH te da ima važeću garanciju o sticanju državljanstva.

  Izmjene Zakona o državljanstvu BiH koje su usvojene po hitnom postupku da današnjoj sjednici Uastupnikog doma Parlamentarne skupštine BiH su na dobrobit svih građana BiH, posebno onih koji ne žive u BiH a žele da vrate državljanstvo koje su već izgubili prihvatanjem drugog državljanstva – rekla je zastupnica SDP-a u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Nermina Zaimović-Uzunović.

  Ovaj Zakon takođe će predstavljati olakšicu građanima koji su izgubili pravo na državljanstvo BiH, a zbog kojih je Ustavni sud BiH 2011. godine donio odluku da se član. 17 stavlja van snage i time stopirao automatsko gubljenje državljanstva.

   

  “Odluke suda se moraju poštovati i ovo je jedan primjer kako je ispoštovana odluka Ustavnog suda BiH, te kako će se omogućiti građanima BiH da više ne gube državljanstvo po automatizmu i da mirno spavaju”, istakla je Zaimović-Uzunović.

  Izrazila je i očekivanje da će danas biti usvojen i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o jedinstvenom matičnom broju za dobrobit svih građana BiH, dodajući da je opozicijsko  djelovanje stav stranaka koje ne žele usvojiti Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona, što je, ističe, potpuno razumljivo.