Husinski rudar

    Husinski rudar

    U spomen na Husinsku bunu, kao i poginule rudare u toku 1941-1945, najveći spomenik u gradu postavljen je 27. jula 1956. godine, u park iza sadašnjeg Bosanskog kulturnog centra. Ponosni rudar koji u desnoj ruci ima pušku, a pod nogama krampu, djelo je hrvatskog kipara Ivana Sabolića.

     

    Čuvena Husinska buna počela je 21.12.1920. godine. Preko 7000 rudara predvođenih Komunističkom partijom na čelu sa Mitrom Trifunovićem Učom, stupilo je u štrajk zbog niskih nadnica. Tadašnja vlast ugušila je štrajk sedam dana nakon izbijanja, doslovno u krvi. Poginulo je sedam rudara, na desetine je ranjeno, a na stotine optuženo. Rudar Juro Kerošević, koji je u toku sukoba ubio žandara, osuđen je na smrt vješanjem. Zbog surovosti gašenja štrajka, širom zemlje su izbijale pobune koje su na kraju rezultirale i ublažavanjem kazne za Keroševića na 20 godina robije.