Izložba Stećak.3D – stalna postavka u Makovoj hiži u Stocu

  Izložba Stećak.3D – stalna postavka u Makovoj hiži u Stocu

  Izložba Stećak.3D otvorena je u Makovoj hiži u Stocu, u organizaciji Fondacije Mak Dizdar, a u okviru projekta „StećAR: Enhanced Vision of Stećak“, koji ima za cilj registrirati nekropole stećaka, doprinijeti promociji kulturne baštine i ukazati na važnost očuvanja stećaka.

  Do sada su izložbe održane u Sarajevu, Zvorniku, Zenici, Banjoj Luci i Mostaru, gdje su se zadržale po nekoliko dana, ali ovaj put izložba ostaje u Stocu kao stalni dio muzejsko-galerijskog centra Makove hiže.

  Osim toga, izložba Stećak.3D je otvorena u sklopu programa Festivala kulture Slovo Gorčina, manifestacije s jednom od najdužih tradicija u Bosni i Hercegovini.

  Ove godine se obilježava pedeseta godišnjica njenog osnivanja, a izložba Stećak.3D je dio kvalitetnog trodnevnog programa ovog jubileja.

  Ideja

  Ideja izložbe je spajanje tradicionalnog i modernog uz pomoć procesa 3D modeliranja, srednjovjekovnog bh. kulturnog naslijeđa, koje je veoma ugroženo i često teško pristupačno.

  Proces izrade 3D modela započinje procesom fotogrametrije. Upotrebom nekoliko stotina do više hiljada fotografija moguće je kreirati realan prikaz trodimenzionalnog oblika, u ovom slučaju, stećaka. Izrada jednog 3D modela traje od 14 do 24 sata, a svih deset izloženih 3D modela printao je Mašinski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru.

  Ovo je šesta i posljednja izložba 3D modela stećaka koja ostaje kao stalna postavka u Makovoj hiži u Stocu.


  Projekt se realizira zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji provodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).