Iznad Tuzle se grade tri vidikovca i obnavlja “Dom prirode”

  Iznad Tuzle se grade tri vidikovca i obnavlja “Dom prirode”

  U sklopu provedbe projekta Panonsko-jadranska veza-PA.CON u srijedu su službeno započeli radovi obnove i rekonstrukcije objekta “Dom prirode” na Ilinčici u Tuzli.

  Infrastrukturni radovi na uređenju izletišta Ilinčica započeli su tokom septembra i uključivali su postavljanje LED rasvjete u dužini od 1.200 metara na pristupnom putu koji vodi do objekta Doma prirode, te uređenje 16 mikrolokacija za odmor posjetilaca izletišta.

  Projektom će, također, biti obuhvaćeni radovi na izgradnji biciklističko-edukativne staze u dužini od 4 kilometra te uređenje 3 platoa (vidikovca) kojim će se omogućiti panoramski pogled na sam grad Tuzlu.

  Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, posjetio je lokaciju, te izjavio: “Radovi na Ilinčici već neko vrije traju, u kontinuitetu. Ono što je najvažnije jeste da su Grad Tuzla i NERDA sa tuzlanske i bosanskohercegovačke strane učestvovali u jednom konkursu Europske unije, IPA fondova – Interreg Prekogranične saradnje, zajedno sa Općinom Nijemci iz Hrvatske i sa JP Nacionalni parkovi i Centrom za zaštitu i proučavanje ptica iz Podgorice. U zaista oštroj i brojnoj konkurenciji, osvojili smo 1.000.000 KM za realizaciju projekta Panonsko-jadranska veza, modnosno za uređenje izletišta Ilinčica. Vidite da smo nedavno završili piknik lokacije. Evo i rasvjeta je gotova i to LED rasvjeta, ekološka i štedljiva rasvjeta, još preostaje da se izvrši priključenje na elektromrežu.


  Jedno od omiljenih izletišta Tuzlaka uskoro u novom ruhu


  Sada idemo dalje, NERDA i Grad zajedno, kao partneri na obnovu i rekonstrukciju Kuće prirode. Kuća prirode imat će adekvatne sadržaje i prostor za edukaciju, ali i kuhinju i prostor za rekreaciju i na raspolaganju bicikle za iznajmljivanje, a znate da će ovdje biti i biciklističke i pješačke staze i edukativne staze. Dakle, pravimo jedno moderno izletište, jednu novu lokaciju podobnu za odmor, rekreaciju ali i edukaciju naročito mladih.“

  Amira Kavgić, projektni koordinator Udruženja za razvoj Nerda, istakla je da, pored infrastrukturnih radova, o kojima je govorio gradonačelnik, Projekat PA.CON ima za cilj doprinijeti razvoju održivog turizma korištenjem i aktiviranjem neiskorištenih prirodnih resursa prekogranične regije. To će se postići obnavljanjem i uređenjem 3 prirodna dobra u Nijemcima (Hrvatska), Tuzli (BiH) i Skadarskom jezeru (Crna Gora), ali i aktivnostima izgradnje kapaciteta usmjerenim na jačanje vještina i kapaciteta ciljnih grupa u održivom upravljanju turističkim destinacijama i osiguranje kvalitete u upravljanju.

  Projekat Panonsko-jadranska veza/PA.CON sufinansiran je sredstvima ERDF-a i IPA II fondova Europske unije kroz Interreg IPA CBC Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014 -2020.

  Pogled sa Ilinčice; Foto: Tztz.ba

  Ono što je još važno pomenuti jeste edukativna komponenta samog projekta koja ima za cilj jačanje kapaciteta različitih radnika u sektoru turizma pa će tako u narednoj sedmici već od 2.11. do 4.11. u Tuzli biti organizovana jedna zajednička edukacija za 30 polaznika iz Hrvatske, Crne Gore i BiH. Dakle, tema edukacije je digitalni marketing za koju se nadaju da će njome omogućiti učesnicima da povećaju svoj nivo znanja kad je u pitanju oglašavanje i promocija uopće na različitim digitalnim platformama.

  Također, tokom novembra započinje jedna sveobuhvatna edukacija, specijalizirana edukacija, u oblasti zaštite proučavanja ptica, koja će omogućiti polaznicima iz BiH da nauče nove tehnike, a naročito kada je u pitanju promatranje ptica što bi moglo u budućnosti potencijalno činiti jedan od značajnih potencijala za razvoj turizma u našoj zemlji. Dakle cijeli ovaj projekat dio je Interreg IPA programa prekogranične saradnje između BiH, Crne Gore i Hrvatske. Projektni partneri su iz BiH – Grad Tuzla i Udruženje za razvoj Nerda, vodeći partner na projektu je općina Nijemci, dok su iz CG partneri na projektu JP Nacionalni parkovi i Centar za zaštitu i proučavanje ptica . Cijeli program se finansira iz evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA II sredstava EU.