Japodski nakit srednjeg toka rijeke Une

  Japodski nakit srednjeg toka rijeke Une

  U izložbenom salonu Muzeja Unsko-sanskog kantona u petak, 4. decembra bit će otvorena izložba “Japodski nakit srednjeg toka rijeke Une”.

  Foto: Muzej USK

  Autorica izložbe je Dijana Muminović Koljić, kustosica arheologinja, a izložbu je postavila kustosica etnologinja Naila Hodžić.

  Izložba će biti otvorena u 19 sati.

  Podsjećamo, na području sela Ripač nedaleko od Bihaća locirana su brojna arheološka nalazišta. Do sada su poznate figuralne predstave od pečene gline koncentrisane na jednom dijelu japodske teritorije, na sredenjm toku rijeke Une, a većina potječe iz sojeničkoga naselja u Ripču. Ovakav svestran razvoj kulture može se objasniti ponajviše tome što je ovo područje bilo izloženo velikom prilivu pripadnika stranih etničkih grupa. Pored pojave figuralike, dolazi i do pojave rasporostranjenosti pojedinih kulturno – religijskih motiva (jelena, ruka), a osnovni pravci iz kojih se širio ovaj uticaj su prostori sjeverozapadno i sjeverno od srednjeg toka rijeke Une. Ne samo da dolazi do razvoja kultnih predstava izraženih u likovnom obliku nego se razvija i pravljenje nakita i odjeće, a njihov autohtoni oblik pomaže nam da uspostavimo činjenicu da su ona nastala kao plod djelovanja ripačkih stanovnika, ali pod uticajem ranijih tvorevina ovog oblika.

  Pored mnogobrojnih nalaza u Ripču su pronađene i piramidalne terakote sa predstavama odjeće i nakita, kao i veliki broj prizmatičnih terakota nađenih u Ripču zajedno sa još šest terakota, te valjkaste terakote kao i one sa rožastim izraslinama.