Kreiranje sigurnijih plaćanja za mlade

  Kreiranje sigurnijih plaćanja za mlade

  Novi vodič predstavlja najbolje primjere iz finansijske industrije za uključivanje mladih generacija u zvanične finansijske tokove

  Organizacija Child & Youth Finance International (CYFI) iKompanija Mastercard predstavljaju jedinstveni vodič kroz bankarske i platne proizvode za mlade. Vodič „Sigurniji platni proizvodi za mlade“ predstavlja preporučene primjere iz prakse o tome kako pružaoci finansijskih usluga mogu da razviju platne proizvode prilagođene mladim generacijama, odnosno proizvode koji podstiču odgovornu potrošnju i donošenje racionalnih finansijskih odluka, a istovremeno omogućavaju roditeljski uvid i smjernice kako bi mladi stekli finansijsku autonomiju.

   

  U vrijeme kada vlade, privatni sektor i civilno društvo pojačavaju svoje napore da stvore inkluzivno društvo, ove nove smjernice osiguravaju da su potrebe i sigurnost novih generacija dio tog procesa. Finansijska, digitalna i rodna inkluzija su ključni elementi u izgradnji stabilnog svijeta u kome svako ima šansu da ispuni svoj potencijal. Mladi su osnova budućeg društva i zato moraju da budu uvedeni u zvanične finansijske tokove na odgovoran način.

   

  Ovaj vodič je razvijen za nacionalne i međunarodne finansijske institucije sa namjerom da se pomogne donosiocima odluka i korisnicima finansijskih proizvoda da razumiju odgovornosti, potrebe i rizike koji su povezani sa ovim tržištem. Pored tog cilja da se podrži kreiranje sigurnih i prilagođenih proizvoda za mlade, ovaj vodič podstiče i razgovor između roditelja i djece na temu upravljanja finansijama. Na taj način, i pružaoci finansijskih usluga i roditelji mogu da vode mlade ka finansijskoj inkluziji, autonomiji i odgovornosti.

   

  Takođe, ovaj vodič prepoznaje i činjenicu da postoje različiti funkcionalni i nadzorni preduslovi finansijskih proizvoda za mlade i zato za svoj krajnji cilj ima osnaživanje mladih da u potpunosti odgovorno upravljaju sopstvenim platnim proizvodima i novcem.

   

  Vodič su zajednički sastavili kompanija Mastercard, organizacije Child & Youth Finance International (CYFI), ParentPay, nimbl i Mirador Digital, a svoj doprinos su dale i različite organizacije iz finansijskog sektora.