Kurs japanskog jezika na Filozofskom univerzitetu

    Kurs japanskog jezika na Filozofskom univerzitetu

    U svrhu promocije kulturne razmjene i učenja jezika, Ambasada Japana u BiH ima zadovoljstvo najaviti da će se Kurs japanskog jezika održavati šestu godinu zaredom u prostorijama Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Sarajevu, tokom puna dva akademska semestra, počevši od 1. oktobra 2018. godine.

    Svi zainteresovani se pozivaju da se osjete slobodnim raspitati se o kursu na Orijentacijskom danu, koji će se održati 28. septembra 2018. godine na Filozofskom fakultetu.

    Za više informacija o kursu molimo posjetite link:
    http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000824.html