Manastir Dobrićevo

  Manastir Dobrićevo

  Manastir Dobrićevo se nalazi sa lijeve strane magistralnog puta Bileća – Trebinje, oko 12 kilometara južno od Bileće, nedaleko od Bilećkog jezera, u selu Orah, a oko dvadesetak kilometara udaljen je od Trebinja.  Podignut je na temeljima ranohrišćanske bazilike, prema manastirskom pečatu 1232. godine. Postoji legenda da su manastir sagradili car Konstantin i carica Jelena po povratku iz Rima. Boraveći na ovom mjestu i odmarajući se prokomentarisali su: „Bilo je dobro“, pa je po tome i manstir dobio ime Dobrićevo.

  Prvobitno se manastir nalazio pokraj same rijeke Trebišnjice u Dobrićevskom selu, a 1967. godine, u ono vrijeme skupim i veoma složenim konzervatorskim zahvatom prenesen je na sadašnju lokaciju. Prenošenje je izvršeno u okviru projekta spašavanja spomenika kulture i umjetnosti iz potopljenog područja rijeke Trebišnjice.

  Pored crkve na novu lokaciju premješteni su i neki pomoćni manastirski objekti, grobovi sa spomenicima, kao i Crkva Svetg Nikole sa Nistihalja.

  Manastir je nastao prije XV stoljeća, tako da se njegov nastanak prema nekim saznanjima povezuje sa nemanjićkim periodom. U svojoj historiji manastir je gorio tri puta. Prvi put 1694. godine, drugi put za vrijeme Prvog Svjetskog rata i treći put za vrijeme Drugog svjetskog rata. Nekoliko puta je i pljačkan.

  Crvka manastira je posebno interesantna za proučavanje historije arhitekture, jer slikovito ilustruje preplitanje dva stila: raskošnog u osnovi crkve i gotskog u nadogradnji. Crkva je sazidana u vizantijskom stilu, u obliku krsta, a posvećena je u slavu Vavedenja Presvete Bogordice. Posebnu vrijednost crkve predstavljaju freske koje su nastajale jedna preko drugih različitim tehnikama, od različitih životopisaca i u različitim vremenima, što je umonogome otežavalo njihovo skidanje i ponovno postavljanje.

  Manastir je bio centar duhovnosti i pismenosti, a istovremeno je služio i kao mjesto pomirenja zavađenih naroda i plemena.

  Najveću pažnju posjetioca ovog manastira privlače čudotvorne mošti-ruka nepoznatog Svetitelja, okovana u pozlaćenu srebrnu narukvicu iz jednog komada, kao i freska Tajne Večere. Posljednjih godina manastirski kompleks se sve više uređuje, posjetioci su sve brojniji, a o Troičinu danu kada se održava Dobrićevski sabor, ovdje bude više hiljada posjetioca i učesnika razičitih kulturnih sadržaja.