Morića han proglašen nacionalnim spomenikom BiH

  Morića han proglašen nacionalnim spomenikom BiH

  Na 32. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika koja je održana jučer u Sarajevu, donijeta je odluka o proglašenju Morića Hana u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH.

  Na istoj sjednici članovi Komisije, također su donijeli i odluke o izmjenama i dopunama pojedinačnih odluka za proglašene nacionalne spomenike u Sarajevu, i to za Sahat kulu, Hadžijsku (Vekil Harčovu) džamiju, Čekrekčijinu džamiju i Bijelu džamiju (džamiju Divan katiba Hajdara).

  Razlozi za donošenje izmjena i dopuna prvobitnih odluka su definisanje mjera zaštite u skladu sa trenutnim stanjem utvrđenim na osnovu monitoringa, izazovi i pritisci kojima su spomenici izloženi, te kategorizacija i revalorizacija, odnosno usklađivanje mjera zaštite pojedinačnih nacionalnih spomenika sa Pravilnikom o vrednovanju dobara, podjeli po predmetu pravne zaštite i postupku kategorizacije nacionalnih spomenika, saopćeno je iz Komsije za očuvanje nacionalnih spomenika.

  Zato što jedan članak nije dovoljan…

  MORIĆA HAN