Muzej Nikole Tesle – najpopularniji muzej u Srbiji

Muzej Nikole Tesle – najpopularniji muzej u Srbiji

Muzej ima veliki značaj ima naučnike, istraživače i široku publiku

Na poziv Turističke organizacije Beograda (TOB) boravili smo nekoliko dana u glavnom gradu Srbije. TOB u posljednje vrijeme mnogo radi na promociji kulturnih znamenitosti Beograda, pa smo tako obišli brojne kulturne ustanove i muzeje, među kojima je i Muzej Nikole Tesle. Nakon gledanja kratkog filma o životu Nikole Tesle, kroz Muzej nas je, uz kratko predavanje i prezentaciju nekih patenata, proveo kustos.

LIČNE STVARI

Poslije smrti Nikole Tesle, staranje o njegovoj imovini je prema sudskoj odluci američkih vlasti iz januara 1943. godine, pripalo Savi Kosanoviću, sinu Tesline najmlađe sestre Marice. Sava Kosanović srpski političar, publicista i diplomata, 1951. godine je sve Tesline stvari poklonio Srbiji. Tako je godinu poslije osnovan Muzej Nikole Tesle, a za javnost je otvoren 1955. godine.

U Muzeju se čuva cjelokupna zaostavština Nikole Tesle. Arhivska građa Muzeja Nikole Tesle sastoji se od Ličnog fonda Nikole Tesle i zbirke fotografija. U okviru Ličnog fonda, koji predstavlja najvrjedniji dio arhive, čuvaju se originalna dokumenta bogate Tesline prepiske s rođacima, poznatim naučnicima i kompanijama. Čuvaju se i originalni Teslini radovi, patenti i patentna dokumentacija, planovi i crteži.

Izloženi su i prvi Teslini indukcioni motori, maketa hidrocentrale koja ilustruje Teslin polifazni sistem prenošenja, razni generatori, transformatori i teledirigovana maketa broda.

U Muzeju Nikole Tesle čuva se približno 1000 predmeta, raspoređenih u devet zbirki – četiri zbirke tehničke prirode, dvije zbirke ličnih Teslinih predmeta i tri umjetničke zbirke. Najveći broj muzejskih predmeta je zaostavština Nikole Tesle. Stalna izložba postavljena je u prizemlju i podijeljena je u dva dijela. Prvi dio nas upoznaje s biografskim podacima Nikole Tesle, a drugi dio predstavlja njegov naučni rad s najznačajnijim izumima i s nekoliko radnih modela koji se koriste za demonstraciju. Urna s posmrtnim pepelom Nikole Tesle, također se čuva u Muzeju.

MUZEJSKA BIBLIOTEKA

Muzejska biblioteka sadrži 786 naslova knjiga, 323 naslova časopisa, hemeroteku s oko 50.000 novinskih isječaka, kao i značajan fond monografskih i serijskih publikacija koje se odnose na život i rad Nikole Tesle i srodne oblasti iz domena njegovog rada.

Bibliotečki materijal koriste prvenstveno zaposleni u Muzeju, ali i drugi korisnici van Muzeja radi izrade naučnih i studijskih radova. Muzej ima i svoja izdanja – sve knjige u izdanju Muzeja su o Nikoli Tesli, njegovom životu i radu i objavljene su na srpskom i engleskom jeziku.

Šireći svoju djelatnost i dajući svima informacije o Nikoli Tesli, Muzej doprinosi širem i jasnijem uvidu o velikom doprinosu nauci i društvu, koji je Nikola Tesla svojim plodonosnim radom podario cijelom čovječanstvu.

Adresa: Krunska 51, Beograd 11000, Srbija
Radno vrijeme:  9:45 – 20:00h

Autor: Samila Ivković, Furaj.ba

ZATO ŠTO JEDAN ČLANAK NIJE DOVOLJAN

NEBO JE NAD BEOGRADOM PROSTRANO I VISOKO