Najbolji jahači velike utrke u Sarajevu

  Najbolji jahači velike utrke u Sarajevu

  U  Konjičkom centru “LazyHorse” u organizaciji KK “Sarajevo” održana je utrka u daljinskom jahanju II kola kupa FBiH. U utrci je učestvovalo 8 klubova iz Federacije BiH s 29 jahaćih parova. Jahale su se distance od 20, 40 i 80 km.

  U okviru navedenog takmičenja održane su: kvalifikaciona utrka na 20 km, utrka na 40 km i utrka na 80 km. U kvalifikacionoj utrci na 20 km učestvovalo je 19 jahaćih parova, od kojih je 17 uspješno završilo kvalifikacije. Na utrci od 40 km učestvovalo je 6 jahaćih parova, od kojih se jedan uspio izboriti za plasman. Na utrci od 80 km su učestvovala 4 jahaća para, koja se nisu uspjela izboriti za plasman.

  Kvalifikacionu utrku na 20 km su uspješno završili jahaći parovi:

  Islambegović Jasmina, Jassie, KK Sarajevo

  Eldar Kršić, Tango, KK “Sarajevo”

  Šemsa Alić, Ulan, KK “Sarajevo”

  Tina Perović, Stella, KK “Sarajevo”

  Adna Burek, Zahara, KK “Sarajevo”

  Burak Yalim, Ukrina, KK “Sarajevo”

  Rita Hadžihasanović, Sabich, Butmir

  Anja Šišić, Donna, Butmir

  Merima Felah, Ahat Lenkoran, Pegasos

  Iman Sejdić, Khali Lenkoran, Pegasos

  Iman Krupalija,  Dexter, Pegasos

  Goielle Jezdimir, Selman El 560, Mostar

  Ksenija Vrljić, Amiga, Mostar

  Magdalena Lujić, Missy, Hidalgo

  Alma Abaspahić, Mašenka, Hidalgo

  Amina Hajrić, Ledy Karolina, Hidalgo

  Haris Avdić, Oskar, Basquil.

  Utrku od 40 km uspješno završila i prvoplasirana:

  Melani Pejić, Kadija, KK Stina  (3:41:24).

  Titula Best Condition:

  Prema odluci veterinarske komisije i sudijskog kolegija, titula za konja u najboljoj kondiciji je dodijeljena grlu Kadija.