Novi režim saobraćaja zbog radova u tunelu Ivan

  Novi režim saobraćaja zbog radova u tunelu Ivan

  Zbog radova u tunelu Ivan, na magistralnom putu Tarčin-Konjic, od 17 do 4 sati saobraća se jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

  Ilustracija

  Podsjećamo, radovi na izgradnji autoceste na poddionici Tarčin – Ivan, LOT2, tunel Ivan, teku planiranom dinamikom. Trenutno se na gradilištu izvode radovi iskopa i izrade primarne tunelske podloge obe tunelske cijevi sa južne (izlazne) strane tunela, kao i lijeve tunelske cijevi sa sjeverne (ulazne strane) tunela. Osim aktivnosti na izgradnji samog tunela Ivan, trenutno se provode i radovi na izgradnji mosta Bradina, regulaciji potoka Jeha u Bradini kao i radovi na propustu i regulaciji potoka Sirovica (sjeverna strana tunela) u Vukovićima.

  U narednom periodu planira se započeti sa radovima otvaranja desne tunelske cijevi sa sjeverne strane, betonskim radovima u tunelu (temelj i invert) kao i sa zemljanim radovima, iskop i pripremni radovi na glavnoj trasi autoceste.

  Na gradilištu tunela Ivan, kao i na ostalim gradilištima na izgradnji Koridora Vc, za vrijeme pandemije koronavirusa radovi su se odvijali neometano, uz poštivanje svih mjera izdatih od mjerodavnih institucija.

  Tunel Ivan je dvocijevni tunel sa po dvije trake i proći će kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo. Ukupna dužina desne tunelske cijevi, uključujući portalnu strukturu, iznosi 1721,50 m, dok lijeva tunelska cijev iznosi 1761,50 m i bit će pozicionirane ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnoj cesti M-17. Nadmorska visina na ovoj lokaciji je u rasponu od 500 do 1020 m, a maksimalna visina nadsloja iznad tunelske konstrukcije iznosi oko 200 m. Tunel je projektiran  da se izvodi po Novoj Austrijskoj Tunelskoj Metodi (NATM).

  U narednom periodu bit će potpisan ugovor i počet će se sa izgradnjom dionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan, ukupne dužine 4,9 kilometara.

  Podsjećamo i da su već ranije počeli radovi na sanaciji tunela Crnaja na magistralnoj cesti Sarajevo-Mostar na kojem je nedavno uspostavljen dvosmjerni saobraćaj.

  Samo u periodu od 20 sati do pet ujutro saobraćaj će se odvijati naizmjenično kako bi se mogli izvoditi građevinski radovi, potvrđeno je iz JP Ceste Federacije BiH.

  Na ovaj način će se ubrati saobraćaj na spomenutoj dionici i izbjeći gužve koje su se povremeno stvarale pred tunelom u dane vikenda kada je zbog ljetnih odmora posebno pojačan promet vozila.