Obnovljeni kompleks blagajske tekije

    Obnovljeni kompleks blagajske tekije

    Već dugo se pričalo o velikoj rekonstrukciji kompleksa blagajske tekije što se napokon i desilo.  Naime pod rukovodstvom turskih investitora uloženo je oko milion KM a Turci su dobili koncesiju na 32 godine (turistička agencija ‘Fidan Turizm’).

    Uokvirena je jedna cjelokupna priča koju ovaj dio Blagaja posjetiocima prenosi, a vodilo se računa i o turističkom aspektu ambijenta. Sada, ponuda je dosta svestranija pa se trenutci odmora uz šum rijeke i plavetnila ne mogu baš predano prenijeti jer valja sve to doživjeti.