Pećina Vjetrenica, mistični dragulj Hercegovine

Još iz doba vladavine Osmanskog carstva postoje podaci o speleološkim objektima u BiH. Među prvima se spominje turski putopisac Evlija Čelebija, koji je obilazeći zemlju posjećivao i mnoge pećine opisujući, kako se navodi, njihovu okolinu. Neke od bosanskohercegovačkih pećina zaista oduzimaju dah. Kada pogledate njihove slike, čini vam se kao da su dio neke davno … Continue reading Pećina Vjetrenica, mistični dragulj Hercegovine