Poznati dobitnici priznanja i nagrada Grada Sarajeva

  Poznati dobitnici priznanja i nagrada Grada Sarajeva

  U zgradi Vijećnice održana je 46. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

  Foto: Grad Sarajevo

  Rad sjednice po dnevnom redu započeo je razmatranjem i usvajanjem odluka o dodjeli priznanja i nagrade Grada Sarajeva u 2021. godini. Tako je, na prijedlog Centara za mir i multietničku saradnju Mostar, Gradsko vijeće usvojilo Odluku o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva” akademiku Josipu Muselimoviću.

  Na prijedlog Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, usvojena je Odluka o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva” ambasadoru Diegu Enrique Arria Salicettiju, a na prijedlog Udruženja za modernu historiju UMHIS i prof. dr. Robertu J. Doniji.

  U nastavku zasjedanja, na prijedlog Fondacije „Dogs Trust”, priznanje „Plaketa Grada Sarajeva“ dodijeljeno je prof. dr. Selmi Filipović, te na prijedlog gradskih vijećnika Srđana Srdića i Alme Jašarević nagrada „Graham Bamford“ – Adnanu Hadžiahmetoviću. Hadžiahmetović je inače policijski službenik koji je nagradu dobio za iskazanu hrabrost, te veliku humanost. On je 16. aprila 2019. godine, brzim i efikasnim djelovanjem spasio nepoznatu osobu od utapanja u koritu rijeke Miljacke.

  Dobitnici priznanja i nagrade će se promovirati, a povelje, odnosno diplome će im uručiti gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

  Usvojena je i Odluka o visini novčanog iznosa „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini. Utvrđen je novčani iznos u visini od 5.000,00 KM.

  Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, predstavnika Gradskog vijeća, za školsku 2020/2021. godinu.

  Na kraju sjednice, Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradski muzeji“ Sarajevo sa finansijskim planom za 2021. godinu.