Pravilnik nagradne igre „Osjetite čaroliju Njemačke!“

  Pravilnik nagradne igre „Osjetite čaroliju Njemačke!“

  Nagradna igra „Osjetite čaroliju Njemačke!“ održava se na web portalu www.furaj.ba  u razdoblju od 01.12.2015. do 20.12.2015.

  Na temelju člana 17. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“ br. 48/15 i 60/15) Arteria OD  vl. Azganovic Emira, lIidža, ul. Dragana Kulidžana br.29, ID 4302128940007, donosi sljedeća:

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „Osjetite čaroliju Njemačke!“

  Članak 1.

  Priređivač nagradne igre pod nazivom „Osjetite čaroliju Njemačke!“ je Arteria OD  vl. Azganovic Emira, lIidža, ul. Dragana Kulidžana br.29, ID 4302128940007. Nagradna igra priređuje se u cilju predstavljanja Njemačke kao turističke destinacije.

  Članak 2.

  Nagradna igra „Osjetite čaroliju Njemačke!“ održava se na web portalu www.furaj.ba  u razdoblju od 01.12.2015. do 20.12.2015.

  Članak 3.

  Pravila nagradne igre uz navođenje urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Federalnog ministarstva financija bit će objavljena na navedenoj internetskj stranici dana 01.12.2015. godine.

  Članak 4.

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani stariji od 18 godina i više, sa stalnim boravištem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osobe mlađe od 18 godina prije sudjelovanja moraju dobiti suglasnost od svog zakonskog zastupnika. Za sudjelovanje u nagradnoj igri svi lični podaci moraju biti istiniti.

  Kandidati postaju sudionici u kvizu, tako što će odgovoriti tačno na sva pitanja, odnosno popuniti obrasce za prijavljivanje na web portalu furaj.ba.  Sudionici odgovaraju na pet pitanja. Ukoliko točno odgovore na sva pitanja mogu se registrovati kao sudionici nagradne igre. Na kraju nagradne igre slučajnim odabirom bira se dobitnik nagrade.

  Članak 5.

  Svaki sudionik na adresu priređivača može poslati neograničen broj ispunjenih prijava.

  Članak 6.

  U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom porodicom.

  Članak 7.

  Fond nagrada sastoji se od putovanja u Minhen za 2 osobe, a što uključuje dvije povratne avio karte Sarajevo-Minhen-Sarajevo, direktan let (1.000,00 KM) i dva noćenja u hotelu sa tri ili četiri zvjezdice (800,00 KM). Ukupna vrijednost nagrade je 1.800,00 KM. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

   

  Članak 8.

  Javno izvlačenje nagrada održat će se u sjedištu priređivača na adresi Dragana Kulidžana br.29, Ilidža, 22.12.2015. godine s početkom u 10 sati. Nagrade će biti izvučene između svih pristiglih prijava. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila bit će izvučena druga prijava.

  Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija.

  O toku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije.

  Članak 9.

  Imena dobitnika bit će objavljena na našoj internetskoj stranici u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja, a u istom roku dobitnici nagrada biti će pismeno – putem elektronske pošte, obaviješteni o dobivenoj nagradi.

  Članak 10.

  Dobitnik svoju nagradu može podići u uredu organizatora u roku od 30 dana od objavljivanja rezultata, uz predočenje ličnih isprava. Nagrada se mora iskoristiti zaključno sa 01.12.2016. a dobitnik treba najaviti termin putovanja najkasnije 30 dana prije planiranog datuma putovanja.

  Članak 11.

  Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

  Članak 12.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

  Članak 13.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem putem web portala www.furaj.ba

  Članak 14.

  Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave putem web portala www.furaj.ba.

  Članak 15.

  Priređivač se obvezuje uplatiti 6% od ukupne vrijednosti nagradnog fonda i to ravnomjerno 1,5% Crvenom krstu, Caritasu, Merhametu MDD i Dobrotvoru

  Članak 16

   U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Sarajevu.