ProCredit Bank prva banka u BiH sa ekološkim ISO standardom

ProCredit Bank prva banka u BiH sa ekološkim ISO standardom

ProCredit Bank je u razvoju orjentisana komercijalna banka koja nudi odlične usluge svojim klijentima, malim i srednjim preduzećima, te stanovništvu koje želi štediti. U svom poslovanju, nastoji minimizirati uticaj na okoliš, kako kroz direktni uticaj svojih zaposlenika tako i kroz uticaj klijenata sa kojima radi.

U skladu sa tim, ProCredit Bank je prva finansijska institucija u našoj zemlji koja je uskladila svoje poslovanje sa jednim od najzahtjevnijih svjetskih standarda kada je riječ o očuvanju životne sredine  – ISO 14001:2015. Certifikat ISO 14001: 2015 znači zvaničnu potvrdu usklađenosti svih aktivnosti ProCredit Bank sa zakonima u oblasti životne sredine, sistemsko praćenje uticaja koja poslovanje banke ima na životnu sredinu, planiranje unapređenja i implementaciju mjera u oblasti zaštite životne sredine.

ProCredit Bank je u posljednjih nekoliko godina kroz stalne investicije u svoje poslovanje, ali i obuku zaposlenih, značajno unaprijedila energetsku efikasnost svojih poslovnica, povećala korištenje alternativnih izvora energije i time u velikoj mjeri smanjila svoj uticaj na životnu sredinu. Pored toga, Banka već godinama u Bosni i Hercegovini promoviše zaštitu životne sredine i svojim klijentima pruža podršku u realizaciji investicija koje imaju za cilj upravo poboljšanje energetske efikasnosti, za šta su do sada odobreni krediti u vrijednosti od 22 miliona eura.

Certifikat ISO 14001:2015 potvrđuje napore našeg tima za podsticanje implementacije zakona o zaštiti okoliša i daje dodatnu motivaciju za poduzimanje daljih akcija i stabilno unaprjeđenje istog. Ovo je samo potvrda za sve ono što svakodnevno radimo a što ćemo u budućnosti nastaviti raditi. Prošle godine naš vozni park smo obogatili sa automobilima na hibridni pogon, renovirane poslovnice smo upotpunili sa LED rasvjetom, uspostavili smo sistem za recikliranje papira i sl. Pored implementacije internih mjera za zaštitu životne sredine, Banka promoviše i investicije koje imaju za cilj unapređenje energetske efikasnosti, kao i korištenje alternativnih izvora energije. Nadamo se da ćemo svojim primjerom motivisati i druge kompanije da u svom poslovanju, u značajnijoj mjeri, implementiraju standarde zaštite životne sredine i samim tim da svi zajedno doprinesemo očuvanju okoliša – izjavio je Edin Hrnjica, direktor ProCredit Bank.

U 2011. godini ProCredit grupacija je uspostavila set standarda pod nazivom „Smjernice grupacije za upravljanje zaštitom okoliša“, koji prikazuje sveobuhvatan pristup suočavanju sa izazovima okoliša, pod zajedničkim nazivom Sistem upravljanja zaštitom okoliša. Od tada do danas, ProCredit Bank je različitim tehničkim mjerama, kao i obukom svojih zaposlenika, postigla smanjenje potrošnje električne energije za 3,5%, odnosno za 30 MWh, potrošnja papira je umanjena za 35% (3,5 tona), potrošnja vode je manja za 11% (300 m3), a emisija ugljen dioksida je smanjena za 11% (103 tone CO2).

Ukoliko želite znati više o ProCredit Bank i Sistemu upravljanja zaštitom okoliša u banci posjetite www.procreditbank.ba.