Ramazanska umra sa Relax Toursom

  Ramazanska umra sa Relax Toursom

  Umra je hodočašće u Meku koje obavljaju Muslimani, i može biti obavljeno u bilo koje doba godine. Na Arapskom UMRAH znači „ posjetiti sveto mjesto „. Kao tehnički termin korišten u Shari’ah, Umra znači obaviti Tawaf oko Kabe, i Sa’i između Al Safa-e i Al Marwah-a nakon oblačenja Ihrama, koji se treba obaviti u Miqat – ima. 

  RAMAZANSKA UMRA

  Termin putovanja: 10.05.2018.-11 dana

  Umra je hodočašće u Meku koje obavljaju Muslimani, i može biti obavljeno u bilo koje doba godine. Na Arapskom UMRAH znači „ posjetiti sveto mjesto „. Kao tehnički termin korišten u Shari’ah, Umra znači obaviti Tawaf oko Kjabe, i Sa’i između Al Safa-e i Al Marwah-a nakon oblačenja Ihrama, koji se treba obaviti u Miqat – ima.

  Postoji 5 lokacija na kojima, prije dolaska u sveti grad – Meku, hodočasnici moraju obući Ihram, ukoliko namjeravaju ući u Masjid al Haram, zbog obavljanja Umre ili Hadža. Lokacija koju ćemo mi koristiti je: Dhu’l-Hulayfah: nalazi se oko 9 kilometara od Medine, a oko 450 kilometara od Meke. To je Miqat koji koriste hodočasnici koji iz pravca Medine dolaze u Meku; Umra je obred koji se sastoji od Tavafa i Sa’ja, naravno uz iskren nijjet približavanja Allahu dž.š. Podrazumijeva se da treba zanijetiti umru i obući ihrame na mikatu. U Mekki je najbolje što više vremena boraviti u Haremu, klanjati u njemu vaktove u džematu, učiti Kur’an i razmišljati o životu, svijetu, svojoj ulozi u životu, učiti dove, tražiti oprost za svoje kao i grijehove drugih muslimana, moliti Allaha za uputu i dobro na oba svijeta, dijeliti sadaku i činiti ostala uobičajena dobra djela. To je jedan  lični doživljaj i iskustvo koje zahtijeva i osobnu inventivnost, traganje za smislom, smirajem duše itd. Neka Vam Allah ukabuli i u sevap upiše Vaše ibadete i napor koji uložite na tom putu.

  Kratak pregled putovanja:

  I dan / 10.05 /Četvrtak / SARAJEVO – ISTANBUL –MEDINA

  Okupljanje na sarajevskom aerodromu 2h prije polijetanja. Let za Istanbul u 21:10 na liniji TK 1026. Slijetanje u Istanbul u 00:05h. Nastavak putovanja avionom za Medinu  u 01:10 h na liniji TK98.

  II  dan / 11.05/ Petak / MEDINA    DŽUMA NAMAZ

  Slijetanje u Medinu u 04 :55h. Nakon obavljenih carinskih formalnosti i pasoške kontrole transfer do hotela. Smještaj u hotel. Džuma namaz. Cjelodnevni boravak u Medini i slobodno vrijeme za ibadete. Noćenje.

  III dan / 12.05 / Subota/    MEDINA – loko

  Doručak. Poslije doručka slobodno vrijeme za upražnjavanje ibadeta prema individualnim aktivnostima i potrebama.Noćenje.

  IV dan / 13.05 / Nedelja / MEDINA – loko

  Odlazak na sabah namaz u džamiju Muhameda a.s. Doručak. Poslije doručka slijedi obilazak/zijareti mubarek mjesta u okolini Medine : Masdžid Quba, 3 km sjeverno od džamije Muhammeda a.s. Ovo je prva džamija koju je lično Muhammeda.s. gradio. Klanjanje 2 rekata nafile u njoj ima vrijednost obavljanja Umre. Nastavljamo put ka brdu Uhud, 5 km sjeverno od Medine, za koju je Poslanika.s. rekao : «Uhud je planina koju volimo i koja voli nas». U podnožju brda se nalazi mezarje šehida Uhuda, među kojima je i mezar Hamzer.a. koji su tu nalazi i treba nazvati selam. Slijedi, posjeta Jannat-ul-Baki mezarju istočno od Medine, gdje su ukopani mnogi od Poslanikovih ashaba. Posjetit ćemo i Mesdžid Kibletejn (džamija sa 2 kible) i Hendek (mjestogdje se odigrala vrlo važna bitka između Muslimana i mušrika). Noćenje

  V dan / 14.05. / Ponedeljak / MEDINA                                                                              

  Individualni boravak u Medini i slobodno vrijeme za ibadete. Noćenje.

  VI dan / 15.05. / Utorak / MEDINA– loko

  Individualni boravak u Medini i slobodno vrijeme za ibadete. Noćenje.

  VII dan / 16.05. / Srijeda / MEDINA-MEKA

  Doručak. Oko 8 sati polazak turističkim autobusima prema Meki. Poslije nekih 30 minuta vožnje zaustavlja se na Mikatu Zul-Hulejfa, klanja dva rekata ihramskog namaza i nijjeti Umre. Nastavak putovanja za Meku. Dolazak u Meku u poslijepodnevnim satima. Smještaj u odabrane hotele. Obavljanje zajedničke Umre (Tawafa i Sa Ja). Noćenje.

  VIII dan / 17.05. /  Četvrtak / MEKA-loko

  Doručak. Oko 09:00 sati odlazak na Arefat autobusima. Po dolasku na Arefat učiti što više dova. Nakon toga predlažemo odlazak do Brda milosti gdje su se prvi put sastali hazretiAdem i Hava. Nastavljamo ka Muzdallifi, te zaključno ka Mini, koja se nalazi 4,8 kilometaraod Muzdalife. Odlazimo u posjetuplanini Al Nour koja se nalazi istočno od Meke. Na njoj se nalazi pećina Hira’a, najdraže Poslanikovo mjesto za molitvu, prije nego je postao Poslanik. To je mjesto gdje je Poslanik primio prvu objavu svete knjige Kura’an, od Al Alaq Suraza meleka Đibrila. Planina je nazvana Al Nour,planina je mjesto gdje se nalazi pećina Hira u kojoj je, prema vjerovanju poslanik Muhammed primio prveobjave od Boga. Nastavljamo ka Haremu na obavljanjeTavafa  I Saja kao i obavljanje drugih Ibadeta zavisno od interesa pojedinaca. Povratak u hotel. Noćenje.

  IX  dan / 18.05. /Petak/ MEKA        DŽUMA NAMAZ

  Doručak. Klanjanje Džuma namaza. Slobodan ostatak dana i vrijeme za upražnjavanje Ibadeta prema individualnim potrebama sa mogućnošću asistencije i konsultacije sa predstavnicima agencije. Noćenje.

  X  dan / 19.05. / Subota/MEKA – DŽEDA

  Doručak. Slobodno vrijeme za upražnjavanje Ibadeta prema individualnim potrebam. Između 13-15h oslobađaju se sobe i ostavlja prtljaga na recepciji hotela. Planira se obavljanje oproštajnog Tavafa prije Akšam namaza. (Moguća je doplata za one koji žele zadržati sobu do polaska na aerodrom u Džedi oko 21h). Klanjanje Akšam namaza. Preuzimanje stvari sa recepcije hotela, ukrcavanje u autobuse iza 21h i transferi prema aerodromu u Džedi (vožnja traje cca2 sata) .

  XI dan / 20.05. / Nedelja /DŽEDA – ISTANBUL – SARAJEVO

  Poslije obavljanja carinskih i pasoških formalnosti ukrcaj na let za Istanbul, na letu TK 95 u 01:45 h. Dolazak u Istanbul oko 05:25h . Nastavak leta za Sarajevo je u 07:15 h na liniji TK1021. Dolazak u Sarajevo predviđeno je u 08:10 h.

   

  RELAX TOURS     

  033/263-330

  033/270-060

  www.relaxtours.com

   Zato što jedan članak nije dovoljan….

  UMRA, MOJ LIČNI DOŽIVLJAJ I ISKUSTVO