Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice

  Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice

  Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice smješten je u centralnoj gradskoj zoni Tuzle, istočno od Gradskog parka. Građen je u periodu od 1874 do 1882 godine i pripada tipu jednobrodne crkve sa pripratom, naosom i oltarskim prostorom.

  Svečani čin osvećenja temelja nove crkve obavljen je 6. maja 1874. godine. Obavio ga je mitropolit Dionisije II, u prisustvu mutesarifa Mustafa-paše i drugih zvanica. Hram je projektovao inžinjer Anton Linardović rodom iz Sinja zašto mu je isplaćena naknada od  15 dukata ćesarskih u zlatu.

  U arhitektonskom smislu, crkva je građena u neoklasicističkom stilu, pravougaone osnove sa pet neovizantijskih kupola na tamburima (četiri postavljene na flankiranim ugaonim pozicijama i petom, centralno postavljenom – iznad naosa), polukružnom apsidom, prozorima postavljenim u jednom horizontalanom redu i zvonikom superpoiniranim iznad ulaza u crkvu.
  Crkva je orijentisana u smjeru istok – zapad (sa otklonom azimuta od cca 20 stepeni), pri čemu se glavni ulaz u objekat nalazi na zapadnoj, a apsida na istočnoj strani objekta.
  Zidovi crkve su ukrašeni različitom floralnom i geometrijskom ornamentikom u seko tehnici.

   

   

  Kupola u prostoru apside je prekrivena likom Isusa Hrista Pantokratora. Ikonostas u crkvi je rađen u periodu između 1909. i 1910. godine. Drvorezbarstvo ikonostasne pregrade i pozlaćivanje rezbarije je izveo «neki Vuković, Srbin iz Pešte» (Kašić, 1982, 31). Ikone na ikonostasnoj pregradi je uradio slikar Marko Gregović iz Mostara.
  Na ikonostasu je predstavljeno dvadeset ikona i Carske dveri sa scenom Blagovijesti. Ikone su umetnute u masivni drveni ram koji zatvara oltarnu pregradu od naosa crkve.
  Ram je ukrašen plitkim arkadama čija unutrašnjost je obojena zlatnom i plavom bojom.

   

  Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice nalazi se u centru Tuzle

  Adresa: ulica Đorđa Mihajlovića broj 2.

  Kontakt telefon: 035 364 307

   

  Fotografije: Samir Zahirović