Sarajevska adresa Tina Ujevića

Satima se oblaci spremaju i kupe.Vuneni, sasvim blizu gradukao haljine zagasite polako se vuku,skoro na domaku ruku.Uskoro ćemo biti u oblacima.Sud, pošta i telegraf, kazalište i Hramjesu kutije i sanduci nad kojim oblaci kuljaju. Jedne jeseni, sjedeći u Pozorišnoj kavani na lijevoj obali rijeke Miljacke i posmatrajući lepezasto nanizane grandiozne austrougarske palače s druge strane … Continue reading Sarajevska adresa Tina Ujevića