Seminar za igrače tradicionalnih igara

    Seminar za igrače tradicionalnih igara

    Proteklog vikenda Sarajevo  je bilo cenar tradicionalnih vrijednosti. Naime, u periodu, 25. – 26. februara održan je Seminar za igrače tradicionalnih igara, stručne i umjetničke rukovodioce folklornih ansambala u KUD-a „RITAM SRCA“.

    Različitost tema i eminentnih predavača iz ove oblasti, doprinijelo je tome, da ovaj seminar okupi 95 učesnika iz 37 kulturno-umjetničkih društava iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i učesnike iz Crne Gore, Njemačke i Slovenije. Na seminaru se izučavala bošnjačka tradicija iz Podrinja (Srebrenica, Bratunac, Vlasenica), hrvatska tradicija iz okoline Hercegovine (Linđo), srpska tradicija iz okoline Travnika (Imljani, potom primjena muziko-terapijskih vježbi u pripremi igrača prije/poslije probe i nastupa, i uvod u kinetogram – plesno pismo. Predavači su: Vehid-Vedo Polovina/folklorist, Svetlana Bajić/ etnolog narodne nošnje, Sead Salkić/folklorist, Alma Lepir/ diplomirani Muziko-Terapeut, Slaviša Đukić/ nastavnik za tradicionalnu igru, Zorana Guja/ etnomuzikolog.

    UTIKUS “BAŠLIJA” (Udruženje za očuvanje tradicije i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva)  bilo je organizator ovog veoma značajnog projekta, koji je imao za cilj edukovati, nadograditi i osposobiti nove generacije mladih, ali svakako i onih dugogodišnjih koreografa- istinskih zaljubljenika u folklor i tradiciju.

    “Veoma sam ponosan što Bosna i Hercegovina i region, još uvikek imaju osjećaj za tradicionalne vrijednosti naše domovine. Naša domovina je riznica folklornog stvaralaštva, koje se njeguje i čuva od davnina, pa do danas. Učesnici ovog seminara su naši najbolji čuvari, na kojima je budućnost, jer će svi oni u svojim KUD-a prenositi stečeno znanje na mlađe naraštaje. Želja nam je da ovaj seminar preraste u tradiciju i da se održava jednom do dva puta godišnje. Osluškivajući puls učesnika, shvatili smo da dijelimo iste želje i imamo jednake zajedničke vizije na ovom putu. Također, kroz sadržaj budućih seminara pokušat ćemo objediniti kompletnu folklornu građu naroda i narodnosti BiH. U okviru seminara  bili smo i domaćini folklornim grupama iz Crne Gore i Makedonije, i time ostvarili novu međunaronu saradnju” rekao je Džemal Hurić, predsjednik Udruženja “BAŠLIJA”, koji se ovom prilikom zahvalio svim učesnicima i predavačima na učešću, saradnji i nesebičnoj podršci.