Ski bonton

  Ski bonton

  Međunarodna smučarska federacija – FIS je propisala skijaška pravila saobraćaja i opšteg ponašanja na ski stazama.

  Održavanje reda na skijalištu doprinosi da se umanje saobraćajni nesporazumi na “bijelom autoputu” koji se u “istom nivou” ukršta sa bezbrojnim željenim ili uzrokovanim putanjama svakog pojedinca – skijaša na ski stazi.

  setwidth250-pe01960

  Iskusni stručnjaci – skijaši kažu: Skija se 70% glavom, a samo 30% nogama!

  Rastući skijaški svijet na relativno istim uskim prostorima izaziva gužve, željene i ne željene “sudare” i nestrpljiva ponašanja kod korišćenja žičara.

  10 FIS pravila opšteg ponašanja na ski stazama

   

  1. Svaki skijaš je dužan da postupa tako da ne ugrožava i ne povrijedi drugog.
  2. Skijaš mora svoju brzinu i način skijanja da prilagodi svom znanju i vještini, kao i vremenskim i ostalim uslovima na terenu.
  3. Skijaš koji dolazi otpozadi, mora tako da bira pravac da ne ugrožava one koji se spuštaju ispred njega.
  4. Obilaženje je dopušteno odozgo i odozdo, sa lijeve i sa desne strane, ali uvijeku u udaljenosti koja onome koji je zaobiđen ostavlja dovoljno mjesta za kretanje.
  5. Skijaš koji skreće na prugu za spust ili namjerava da poprijeko pređe ski teren, mora pogledom na gore i na dole da se uvjeri da neće ugroziti ni sebe ni druge. Isto važi i za svaki zaostanak.
  6. Bez naročite potrebe, skijaš ne smije da zaostaje na uzanim i nepreglednim dijelovima staze. Ako je pao, mora što brže da se ukloni.
  7. Skijaš smije da se penje samo sa strane, ivicom terena. Ako je vidljivost loša, mora sasvim da se ukloni sa pruge. Isto važi i za skijaše koji silaze pješke.
  8. Poštovanje saobraćajnih znakova je dužnost svakog skijaša na ski terenima. Znaci žute boje ukazuju na opasnost. Znaci koji označavaju samu stazu su plave, crvene ili crne boje, zavisno da li se radi o lakoj, srednje teškoj ili teškoj stazi.
  9. U slučaju da se skijaš povrijedi na terenu, oni koji se zateknu u njegovoj blizini dužni su da mu odmah pomognu i obavijeste spasilačku službu.
  10.  Svako ko je svjedok ili učesnik nesretnog slučaja, bez obzira da li ga je sam izazvao ili ne, dužan je da na zahtjev nadležnog organa pokaže svoju ličnu kartu ili odgovarajući identifikacioni dokument, piše Skijanje.

  Vrijednost i zadovoljstva koja se pravilnim i pažljivim skijanjem postižu, mogu nesmotrenim i nedozvoljenim ponašanjem da prouzrokuju obrnuto proporcionalne efekte.

   

  (Skijanje.rs)