Spašen Most na Žepi, historijski spomenik iz pripovjetke Ive Andrića

  Spašen Most na Žepi, historijski spomenik iz pripovjetke Ive Andrića

  Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Ambasadom SAD-a u BiH, u ponedjeljak će obilježiti završetak projekta „Restauracija historijskog spomenika Most na rijeci Žepi, Rogatica”. Most se nalazio na Listi ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine zbog mnogih oštećenja koja su mogla dovesti do njegovog potpunog propadanja.

  Piše: Abela Purivatra

  U proteklom periodu, u restauraciju mosta uloženo je 62 600 američkih dolara koje je osigurao Specijalni fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa, pri Ambasadi SAD-a u BiH. Postavljena je privremena skela koja je osigurala objekat, a most će potpuno biti restauriran kada se za to osiguraju sredstva.

  Andrićev most, na oba svijeta

  Pretpostavlja se da je sagrađen krajem 16. stoljeća. Do 1966. godine nalazio se na ušću rijeke Žepe, koja je lijeva pritoka Drine ali je zbog gradnje hidroelektrane demontiran i rekonstruisan te se danas nalazi 500 metara od naselja Žepa. Orginalni most ostao je da živi samo u pripovjetki bh. nobelovca Ive Andrića. “Most na Žepi” je, tvrde kritičari, jedna od najboljih Andrićevih priča. Prvi put je objavljena 1925. godine i govori o nemoći čovjeka da dosegne konačni smisao. U njoj je Adrić napisao:

  “Kad dobra uprava i plemenita vještina pružiše ruku jedna drugoj nastade ovaj krasni most. Radost podanika i dika Jusufova. Na oba svijeta.”

  Legenda o veziru Jusufu

  O graditelju i vremenu izgadnje mosta u putopisima i starim zapisima nema nikakvih podataka. Na mostu nije sačuvan ostao ni natpis koji bi mogao dati više informacija. Ali legenda o mostu postoji. U narodu se priča da je kameni most preko plahovite rijeke zadužbina vezira Jusufa, porijeklom iz ovih krajeva.
  Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH most je 2005. proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.