Spasimo Velikog tetrijeba

Spasimo Velikog tetrijeba

Prošao sam najljepšim dijelovima planine  ne vidjevši ni jednog jedinog tetrijeba ili njegovu ženku/koku. Nisam našao ni jednog traga, ni pera.  Obišao sam vjekovna “pjevališta” (mjesta na kojima tetrijeb pjeva dok se udvara ženkama) koja sada već možemo nazvati – bivša pjevališta.  

Odrastao sam pod ovim gorostasom koji se nadvio nad južnom stranom Sprečanske doline. Zavolio je još kao dijete kada sam sa ocem išao na izlete i planinario na Konjuhu.

 

Za mene je Konjuh najljepša planina na svijetu. I najdraža.  Ne znam jel to zbog toga što se vrh Konjuha jasno vidio iz našeg stana u Živinicama ili je to splet okolnosti ali znam da i danas uživam sa istim žarom dok šetam njegovim vrletima.  Ponekad idem sam, ponekad sa prijateljima ili roditeljima. Posebna mi je čast i zadovoljesto kad imam priliku da sa ocem odem na Konjuh. To se pamti, to je ono što vrijedi.

 

Medjutim, ovom prilikom vam hoću reci nešto mnogo važnije za sve nas, pogotovo za ljubitelje prirode, lovce, planinare, za sve ljude. Još prije rata u Lovačkom listu sam pisao o kralju naših planina, Velikom tetrijebu, Tetrao Urogallus lat. Nedavno sam imao priliku da uživam na Konjuhu nekoliko dana. Prošao sam sve najviše dijelove planine, kao i one najzabačenije.  Razočarao sam se! Za one koji poznaju ovu planinu reći ću samo da sam prošao  Konjuhovim prostranstvima koji se prostiru na 4 općine.  Krenuvši od Zlaće (Općina Banovići), pa sve do Bukovog Dola (Općina Olovo). Prošao sam najljepšim dijelovima planine  ne vidjevši ni jednog jedinog tetrijeba ili njegovu ženku/koku. Nisam našao ni jednog traga, ni pera.  Obišao sam vjekovna “pjevališta” (mjesta na kojima tetrijeb pjeva dok se udvara ženkama) koja sada već možemo nazvati – bivša pjevališta.  Sječom šuma pjevališta su devastirana i opustošena u najmanju ruku. Tetrijeba nema! Iskreno se nadam da je to bila samo puka slučajnost da ga nisam vidio ali nakon  dva dana i noći planinarenja i preko 20 kilometara  prepješačenog  divljeg  terena, činjenica je da nisam vidio ni traga od ove najveće evropske planinske koke.

 

 

1989 godine u Prijedlogu ugrozenih vrsta u BiH, terijeb je označen pod oznakom “E” – ugrožena vrsta!

Tetrijeb se nalazi na Crvenim listama (ugrožene vrste) mnogih zemalja Evrope. U Italiji, Švicarskoj i Austriji brojnost tetrijeba u stalnom padu!

U Engleskoj je prije 30 godina u potpunosti istrebljen. Sada se ulažu veliki napori da se ponovo vještački nastani!

Tetrijeb dokazano izumire (nestaje) u našim krajevima!

2007 godine u okviru Projekta razvoja i zaštite šuma BiH medju 5 ključnih ugroženih životinja  kojima se treba posvetiti posebna pažnja našao i Veliki tetrijeb!

U našoj zemlji u posljednjih 25 godina Veliki tetrijeb je nestao sa  najmanje 70% površina koje naseljavao prije rata!

Tetrijeb je u svim našim susjednim zemljama zakonom zaštićen i čine se veliki napori da se ponovo nastani!

U Hrvatskoj je strogo zaštićena vrsta i nalazi se na Crvenom popisu ugroženih ptica!

Znate li da se mnogi šumari koji rade na Konjuhu slažu sa činjenicom da je brojnost tetrijeba na Konjuhu drastično smanjena i da se rijetko viđa?

Čak se i stanovnici sela koja se nalaze u dubini Konjuha rijetko sjećaju susreta sa ovim šumskim kraljem! Imao sam prilike razgovarati sa stanovnicima sela Kamensko, Milankovići, Tuholj i Bukov Do koji skoro i ne pamte posljednji susret sa ovom pticom. Sve više je onih koji su za tetrijeba samo čuli od starijih mještana ovih sela. Sve više je sjećanja na nekadašnje susrete, a sve manje susreta.

 

Znate li da je prije 10 godina na prebrojavanju jedinki tetrijeba (mužjaci i ženke) na planini Konjuh utvrđeno da je broj preostalih jedniki 67! (Stanje populacija velikog tetrijeba na području FBiH, 2008, Sead H.). Danas ih sigurno ima manje, s obzirom na statističke podatke i trend u našoj zemlji.

 

U Tuzlanskom kantonu lov na tetrijeba još uvijek dozvoljen!!!

 

Zaštitimo tetrijeba, tog prelijepog neustrašivog šumskog kralja, jer ta ptica to zaslužuje.

To dugujemo generacijama koje dolaze  poslije nas. Mi smo na potezu.

Tekst i fotografije: Amir Hajrulahović

 

Zato što jedan članak nije dovoljan…..

KONJUH KROZ OBJEKTIV AMIRA HAJRULAHOVIĆA