Sunčani sat

  Sunčani sat

  Kada je postavljen imao je karakter javnog instrumenta koji je koristio cijeloj travničkoj čaršiji. Prema sunčanom satu su se podešavali i mehanički satovi koji su bili ugrađeni na dvije travničke sahat-kule kao i ručni satovi imućnijih Travničana koji su u to vrijeme bili prava rijetkost.

  Sunčani sat 1

  Travnik je jedini grad u Bosni i Hercegovini sa sunčanim satom. Istina još jedan takav postoji u Sarajevu u okviru instrumentarija Gazi Husrev-begove muvekithane ali riječ je o ručnom satu.

  Tačna godina izgradnje travničkog sata nije poznata kao ni ime njenog konstruktora. Moguće je da je sat postojao na džamiji koju je izgradio Mehmed-paša Kukavica, a koja je izgorjela u požaru. Pošto su tom prilikom ostali sačuvani pojedini dijelovi ove džamije, moguće je da je i sat ostao na izvornom mjestu Sat se nalazi u plitkom udubljenju na jugozapadnom zidu Hadži Ali-begove džamije i pokazuje “a la turka” astronomskim metodom mjerenja zasnivnom na mjerenju visine Sunca u odnosu na horizont, odnosno dužini sjenke postavljenog paralelno sa osom rotacije Zemlje ili okomito.

  Kada je postavljen imao je karakter javnog instrumenta koji je koristio cijeloj travničkoj čaršiji. Prema sunčanom satu su se podešavali i mehanički satovi koji su bili ugrađeni na dvije travničke sahat-kule kao i ručni satovi imućnijih Travničana koji su u to vrijeme bili prava rijetkost.

   

  Elvira Leka, Furaj.ba