Tagovi Ašikovanje

Tag:: ašikovanje

Turski paša o ašikovanju u Bosni davne 1863. godine

Ahmed Dževdet-paša je boravio u Bosni kao visoki državni povjerenik davne 1863/64. godine. Zanimljiva je njegova zabilješka o ašikovanju kod Bošnjaka: "Bošnjaci ašikuju veoma pošteno....