Tagovi Ćamil Sijarić

Tag:: Ćamil Sijarić

Ćamil Sijarić: Kad bi Gračanica bila čovjek, a ne grad

Da bi se jedan grad dobro vidio i upoznao, rečeno je da u njemu treba pojesti »tuzluk« soli i vreću hljeba! Autor: Ćamil Sijarić Kad svratimo...

Ćamil Sijarić: To je zemlja Hercegovina

Hercegovina, zemlja Humska, lomna, krševita – čime vas to mami? I slobodno bi se moglo reći: ko je vidio cio svi­jet, a nije vidio...

Ćamil Sijarić: Sarajevo – kakav je to grad?

Sarajevo – kakav je to grad? – pitali su nekog čovjeka u njegovom mjestu pošto se vratio iz Sarajeva, a on im odgovorio: To...

Ćamil Sijarić: Nijedan grad u Bosni nije toliko lijep ni bosanski...

Ako se od svih bosanskih gradova zagledamo najprije u stari grad Jajce, onda ćemo naći da ni jedan grad u Bosni nije toliko lijep...