Tagovi Hadži Ali-begova džamija

Tag:: Hadži Ali-begova džamija

Hadži Ali-begova džamija

Bosanski vezir Mehmed-paša Kukavica 1757. godine podiže džamiju u Gornjoj čaršiji. Danas je poznata po imenu – hadži Ali-bega Hasanpašića koji ju je obnovio...