Tagovi Hvar

Tag:: hvar

HVAR – Dalmatinske kuće

Život u Dalmaciji odvijao se u skladu (jednako kao i danas) sa materijalnim mogućnostima obitelji u društvu, te su se tako gradile i kamene...