Tagovi Konjički cenatr “LazyHorse”

Tag:: Konjički cenatr “LazyHorse”

Najbolji jahači velike utrke u Sarajevu

U  Konjičkom centru “LazyHorse” u organizaciji KK “Sarajevo” održana je utrka u daljinskom jahanju II kola kupa FBiH. U utrci je učestvovalo 8 klubova...