Tagovi KS

Tag:: KS

Promocija Sarajeva širom svijeta

Novoosnovana Turistička zajednica Kantona Sarajevo čini sve na stvaranju pozitivnog imidža Sarajeva i njegove prirodom bogate okoline u svijetu. Njene promotivne aktivnosti u posljednje...