Tagovi Nisvet Džanko

Tag:: Nisvet Džanko

Narodni čovjek

Pile hoda po lopti, lagana ali zvučna muzika iz naroda, on  drži cigaru u ruci i ljuštri rukama koru oraha, odmjereno priča, u istom...