Tagovi Safvet-beg Basagić

Tag:: Safvet-beg Basagić

Safvet-beg Bašagić

"Ipak imade nešto što nije prolazno, što ne može ni puki slučaj, ni najljući neprijatelj uništiti, a to su umotvorine, koje mi zovemo literaturom....