Tagovi Sarajevska adresa

Tag:: sarajevska adresa

Sarajevska adresa Tina Ujevića

Satima se oblaci spremaju i kupe. Vuneni, sasvim blizu gradu kao haljine zagasite polako se vuku, skoro na domaku ruku. Uskoro ćemo biti u oblacima. Sud, pošta i telegraf,...

Sarajevska adresa Silvija Strahimira Kranjčevića

Tajna vilo, što nam sklapaš oči, Kad bi htjele da još malo glede, Gdje u sreći il u kalu bijede Šareni se ovaj život toči. Stihovi su to...