Tagovi Tolerancija

Tag:: tolerancija

Danas se obilježava Međunarodni dan tolerancije

Pojam tolerancija dolazi od grčke riječi tolerare, što znači podnositi. Ona podrazumijeva, dakle, snošljivost i uvažavanje tuđih ideja, stavova i načina života. Biti tolerantan...