Trg ispred sarajevske Katedrale nekada se zvao Kapija

    Trg ispred sarajevske Katedrale nekada se zvao Kapija

    Prostor oko poznate sarajevske katedrale Srca Isusova, koji danas nosi naziv “Trg fra Grge Martića” nekada se zvao “Kapija”, po kapiji janjičarskog odžaka koja se nalazila sa te strane.

    Foto: Adnan Muftarević / Muzej Sarajeva

    Naime, za vrijeme vladavine Osmanskog carstva na ovom području na mjestu Katedrale nalazila se zgrada janjičarskog odžaka, koja je kasnije, nakon što je vojni red janjičara ukinut u prvoj polovini 19. stoljeća, pretvorena u han i vojno skladište.

    Austro-Ugarske vlasti su na tom mjestu prvo planirale graditi tržnicu, ali je odluka promijenjena i 1884. je, po nacrtu Josipa Vancaša, počela gradnja Katedrale, koja je dovršena 1887. godine. “Kapija” dobija ime “Crkveni trg”, a 1919. godine daju mu ime “Trg fra Grge Martića”, po franjevcu rođenom u Rastovači kod Posušja, koji je jedno vrijeme bio i župnik u Sarajevu, naveo je arheolog i direktor Muzeja Sarajevo Adnan Muftarević.