Tvrđava Vranduk

  Tvrđava Vranduk

  Vranduk, tvrđava i bedemi. Srednjovjekovni bosanski grad, koji je izvorno bio namjenjen za čuvanje velikana, prvo banova pa poslije i kraljeva. Kralj Tomaš je Vranduku posvetio posebnu pažnju, pa je ispod grada podigao Crkvu sv. Tome, svog zaštitnika, za koju je od pape dobio posebne povlastice. Tvrđava je prvenstveno osnovana od strane Rimljana u svrhu odbrane, na uzvišenju 14 km od centra Zenice, i tako kao na dlanu ponosno nadzire okruženje.

  Na Vranduku posjetioci imaju prilike uživati u ostacima srednjovjekovnog bosanskog ambijenta te osmanskog perioda koji su obrađeni i prikazani kroz dvije muzejske postavke.

  Prva, arheološko-historijska postavka je vezana uz srednjovjekovni period i pronašla je svoje mjesto unutar velike kule tvrđave na Vranduku.

  Druga, etnološka postavka je smještena u objektu tradicionalne bosanske kuće, podno tvrđave, gdje posjetioci imaju priliku proživjeti tradicionalne bosanske zanate i svakodnevni životni ambijent osmanskog perioda.

  Sama utvrda sastoji se od:

  -bedema sa glavnim ulazom

  -obora sa cisternom i bunarom

  -velike-glavne kule

  -stražara (dozidane prostorije uz veliku kulu) i

  -male kule.

  Za vrijeme turskih osvajanja Vranduk je služio kao politički zatvor, gdje su svoje živote okončali mnogi protivnici Osmanskog carstva. Kako svako doba donosi nešto svoje tako je i uz samu tvrđavu sagrađena i džamija Sultana Mehmeda Fatiha, a ispod vranuka se proseže i tunel sagrađen za vrijeme Drugug svjetskog rata. Stari grad Vranduk je zadnjih godina restauriran i pretvoren u muzej pa je kao takav vrlo privlačan za posjetitelje.

  Postavka u tradiocionalnoj bosanskoj kući

  Postavke

  Prva, arheološko-historijska postavka je vezana uz srednjovjekovni period i pronašla je svoje mjesto unutar velike kule tvrđave na Vranduku.

  Druga, etnološka postavka je smještena u objektu tradicionalne bosanske kuće, podno tvrđave, gdje posjetioci imaju priliku proživjeti tradicionalne bosanske zanate i svakodnevni životni ambijent osmanskog perioda.

  CIJENE ULAZNICA

  Vrste posjeta Muzej Stari grad Vranduk
  • osobe s posebnim potrebama
  • ratni vojni invalidi
  besplatan ulaz besplatan ulaz
  • djeca do 15 godina
  • penzioneri
  1,00 KM 1,00 KM
  • ostali
  2,00 KM 3,00 KM

   

  1

  Džamija sultana Fatiha

  Direktno uz utvrdu sagrađena je i Vrandučka stara džamija poznata i kao Džamija sultana Fatiha. Sagrađena je nakon što su 1463. godine Osmanlije osvojile Vranduk.  Džamija nije imala česmu, već bunar koji se nalazio u sklopu utvrde.

  Džamija pripada tipu džamije sa drvenim dvostranim mahfilom i drvenom munarom. Jedna od karakteristika ove džamije su njena dva ulaza –sa sjeverne i sa zapadne strane. Džamija je, kao i svi objekti u Vranduku, imala strmi četverostrešni drveni krov pokriven šindrom.Kasnijim intervencijama džamiji je izmijenjen nagib krova i vrsta krovnog pokrivača.

  Džamija je zajedno sa graditeljskom cjelinom tvrđave Vranduk proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.