U Sarajevu održan najznačajniji biznis Forum malih i srednjih preduzeća

  U Sarajevu održan najznačajniji biznis Forum malih i srednjih preduzeća

  U Sarajevu je održan najznačajniji biznis Forum malih i srednjih preduzeća, u organizaciji marketinške agencije Altermedia, lidera u polju organizacije poslovnih događaja.

  U BiH registrirano je 316.831 malih i srednjih preduzeća, od kojih 33.501 predaju završni finansijski izvještaj, a 15.426 posluju sa prometom većim od 100.000 EUR. Upravo ova kategorija najviše je pogođena novonastalom krizom usljed pandemije COVID-19.

  Cilj foruma bio je da ukaže na značaj malih i srednjih preduzeća u BiH, kao motora bez kojeg nema ubrzanog oporavka domaće ekonomije, te da razmjenom međusobnih iskustava olakša rješavanje problema u bitno izmijenjenim uvjetima poslovanja.

  Teme koje su obilježile ovogodišnji MSP Forum obuhvatile su najvažnije segmente i poslovne procese, a to su: ekonomske analize i rezultati istraživanja o utjecaju pandemije na MSP, redefinisanje strategije prodajnih kanala u post-pandemijskom periodu, finansiranje, izvoz i digitalno bankarstvo, preduslovi i mjere za ubrzani oporavak bh. privrede, digitalizacija i inovacije, telekomunikacije, marketing i komunikacije, te HR i tržište rada u vrijeme pandemije COVID-19.

  Ekonomske posljedice pandemije COVID-19 i mjere za poticanje oporavka privrede tema je kojom je otvoren forum, prezentacijom Faruka Hadžića, makroekonomskog analitičara.

  Tokom foruma dosta se govorilo i o podacima koji ukazuju na važnost MSP za bh. privredu, a o istraživanjima o utjecaju pandemije COVID-19 na MSP tokom 2020. i početkom 2021., te preporukama za prevazilaženje problema, govorila je Maja Arslanagić-Kalajdžić, vanredna profesorica s Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
  Projekat je realiziran u saradnji sa Dun&Bradstreet vodećim svjetskim dobavljačem podataka i analitike, koji omogućavaju kompanijama širom svijeta da poboljšaju donošenje odluka i poslovnih performansa. Podaci kojima raspolažu bili su jasna vodilja o važnosti MSP, njihovom potencijalu i ubrzanom rastu koji mogu postići kako bi bh. privreda doživjela svoj konačni oporavak. U ime kompanije govorio je Ermin Cero o temi redefinisanja strategije prodajnih kanala u post-pandemijskom periodu.

  Koliko su uzajamno povezani banke i mala i srednja preduzeća, te koliko je za njihov uspjeh važna finansijska potpora banke, inovacije kojima pomažu i olakšavaju djelovanje MSP govorio je tim stručnjaka iz ProCredit Bank. O temi finansiranja, izvoza i digitalnog bankarstva govorili su Ines Amitović i Mirza Šabanović.

  Partner projekta je i Privredna komora FBiH, koji su u sklopu bloka o temi Bh. privreda godinu dana od početka pandemije COVID-19, preduslovi i mjere za ubrzani oporavak ugostili predstavnike malih i srednjih preduzeća u BiH: Mensura Sušić – Empress, Mahir Mujić – EZ Group, Almir Mukača – Šah Mat Burger, Muris Obarčanin – MDG International i Nihad Velagić – CORE. Potpredsjednik Privredne komore FBiH, Mirsad Jašarspahić moderirao je panelom.

  Jedna od važnih tema MSP Foruma je i DIGITALIZACIJA, tj. njen značaj za ubrzani rast i razvoj MSP. Proces digitalne transformacije svih preduzeća prilika je da svoj posao rade bolje, jednostavnije, uspješnije i u konačnici ostvare veći profit. Temu je otvorio Zihnija Hasović, Principal Manager (EBRD). EBRD Advice for Small Business BiH partneri su Foruma malih i srednjih preduzeća u BiH.

  O digitalizaciji i njenom značaju govorilo se i u nastavku programa, u panelu sa predstavnicima IT sektora, koji je predvodila Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alliance. Gosti panelisti bili su: Jovana Marković (ORACLE), Zihnija Hasović (EBRD) i Vedad Tanović (Lanaco).

  Uz digitalizaciju i inovacije važna tema je i briga o sigurnosti IT infrastrukture, a o kojoj nažalost jako malo kompanija brine. O ovoj temi govorila je Aida Bejtula iz kompanije QSS.

  Tokom programa prikazani su i izvanredni primjeri iz prakse kompanija koje bilježe dobre poslovne rezultate u vrijeme krize, a jedna od njih je i Adriatic Metals. Kako raditi sa malim kompanijama u Supply Chain tema je i primjer dobre prakse upravljanja logistikom i logističkim lancima, a koju je u ime kompanije vodila Lejla Karčić (Adriatic Metals).

  Blok digitalizacije zaključen je temom o značaju telekomunikacija u kriznim vremenima, partnera projekta BH Telecom i njihovog predstavnika Harisa Lučkina.

  Program foruma obuhvatio je i teme marketinga i komunikacija, te kako pandemija utiče na promjene ponašanja potrošača, a o kojima je govorio marketinški ekspert Ejub Kučuk, Mita Group.

  Forum je zaključen temom o najvažnijem faktoru uspješnosti i opstanka biznisa malih i srednjih preduzeća, a to su ljudi. HR stručnjakinja Enisa Selmanović-Salkić (Consultor) kroz uvodno predavanje i panel o temi HR i tržište rada općenito govorila je o važnosti zaposlenika, načinu komunikacije u kriznim vremenima, promjenama, načinu rada i prilagođavanju novonastaloj situaciji, a sagovornici su joj bili predstavnici domaćih kompanija, koje su u vrijeme pandemije COVID-19 sa svojim timom napravili izvanredne rezultate. Gosti panelisti bili su: Vildana Uščuplić-Ramović – POLO), Tijana Tubić – Softray Solutions i Sandro Zovko – ZGI.

  Program Foruma bit će dostupan u video formatu na komunikacijskim platformama organizatora.