UNIQA pokrenula projekat “Radost života” za dodjelu novčanih sredstava

  UNIQA pokrenula projekat “Radost života” za dodjelu novčanih sredstava

  UNIQA je pokrenula projekat pod nazivom “Radost života” za dodjelu novčanih sredstava kojim poziva sva udruženja i ustanove koje provode aktivnosti za dobrobit i poboljšanje kvalitete života u zajednici, posebno djece i mladih, da prijave projekte ili inicijative koji promovišu bolji, zdraviji i aktivniji život, obogaćuju i usrećuju, a za njihovu realizaciju potrebna im je finansijska podrška.

  Prijaviti se mogu neprofitne organizacije, sportska udruženja, ustanove koje brinu o djeci i mladima, osnovne i srednje škole te druge institucije sa projektima čija bi realizacija unaprijedila kvalitet uslova života u zajednici te dobrobiti djece i mladih.

  Projekti mogu biti edukativni (unapređenje učenja, sticanja i prenošenja znanja, promocija kulture, likovnog i pisanog stvaralaštva, promocija medijske ili finansijske pismenosti), humanitarni (direktno pomažu djeci i omladini iz osjetljivih skupina) ili sportski (direktno utiču na bolje zdravlje djece, omladine te u konačnici bolji, aktivniji i zdraviji život). Može se prijaviti i projekat koji je već proveden (pilotiran) i prijavitelj bi ga želio proširiti i razviti.

  Uz orginalnost i kvalitetu, projekti će se između ostalog vrednovati po važnosti za lokalnu i širu zajednicu, koristi koju će korisnici i društvo imati od provođenja projekta, te broju djece i mladih direktno uključenih u projekat.

  Projekat se prijavljuje putem posebnog obrasca koji se ispunjava online na web stranici UNIQA osiguranja. Rok za podnošenje prijava je 21. juni 2019., a sve informacije o inicijativi “Radost života” dostupne su na www.uniqa.ba/drustvena-odgovornost

  Kao društveno odgovoran član zajednice, UNIQA je tokom više od dvije decenije poslovanja podržala desetine humanitarnih projekata, pomogla brojnim ustanovama za djecu i omladinu, obrazovnim i sportskim institucijama što nastavlja i projektom “Radost života”, za sigurniji, bolji i duži život.