Vozačima iz BiH više ne treba zeleni karton za ulazak u EU

    Vozačima iz BiH više ne treba zeleni karton za ulazak u EU

    Vozačima iz Bosne i Hercegovine prilikom ulaska u Srbiju i još 33 evropske države, uključujući i Hrvatsku, nije više potreban zeleni karton, kao ni vozačima iz Srbije i većine evropskih država.

    Ipak, zeleni karton trebat će vam ukoliko putujete kroz Albaniju, Sjevernu Makedoniju i Tursku, države sa kojima nema sporazuma ove vrste.

    Naime, Bosna i Hercegovina je postala potpisnica sporazuma “Podsistema registarske oznake” zajedno sa 33 zemlje članice EU, Švicarskom, Andorom, Linhenštajnom, Norveškom, Islandom i Srbijom, a mjera je stupila na snagu od ponoći, u skladu s Odlukom Europske komisije 2020/1358 оd 28. septembra 2020. godine, o primjeni Direktive br. 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na provjere osiguranja od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila koja se uobičajeno nalaze u BiH.

    Zeleni karton, odnosno Zelena karta osiguranja, je međunarodna isprava kojom se potvrđuje posjedovanje osiguranja od autoodgovornosti. To je obrazac kojim se dokazuje da vozilo posjeduje osiguravajuće pokriće u toku njegove upotrebe u inostranstvu i eventualne štete koja se pričini upravljanjem vozilom.