Predstavljeni rezultati Bridge projekta – Furaj.ba pripremila brošure za mlade

Ekipa Furaj.ba radila je na izradi brošura na bosanskom, srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku ”Via Dinarica 30 ruta koje morate vidjeti”.